این فعال هنری فرانسوی فضای هنری و کیفیت آثار هنرمندان ایرانی را مطلوب ارزیابی کرده و بازار آن را قابل تامل دانست.

یکی از کیوریتورها و خریداران فرانسوی حاضر در دومین آرت فر تیرآرت در پاسخ به خبرنگار تجسمی خبرگزاری موج، در مورد دفعات حضورش در ایران و میزان سابقه فعالیتش در حوزه هنر ایرانی، گفت: این سومین باری است که به ایران می آیم. اولین بار هم به دعوت تیرآرت به ایران آمدم و هنرمندان و گالری های متعددی را دیدم و از استودیوهایشان بازدید کردم. در همان زمان فضا هنری ایران را غنی و هنرمندان ایرانی را خیلی خوب ارزیابی کردم. گرچه آنها در ایران به خوبی می شناسند اما در نقاط دیگر جهان نیاز به معرفی دارند.

وی افزود: برخی از گالری های مرتبط با من درخواست برگزاری نمایشگاه هایی از هنرمندان ایرانی را در مناطق مختلف دنیا داشتند که من هم ده ها اثر را برای نمایش با خودم به اروپا افریا و آسایا بردم.

این فعال در عرصه اقتصاد هنر گفت: گرچه این دوره تیرآرت تنها به بیست گالری محدود است اما از بازاری که همین چندی پیش با هجده غرفه در مراکش برگزار شده بود، بزرگتر است. خیلی از کارهای ارائه شده مطلوب هستند و من تعدادی را خریداری کرده ام و احتمالا تعداد بیشتری هم بخرم. پیش از سفرم، افرادی که متوجه شدند به ایران می آیم، از من خواسته اند تا آثاری را از هنرمندان ایرانی برایشان خریداری کنم؛ اما باید تاکید کنم که من به دنبال هنرمندانی می گردم که ضمن اینکه آثارشان متفاوت از هنرمندان دیگر دنیا است، ریشه در هنر ایرانی داشته باشد. این تجربه را در مورد ارائه آثار هنرمندان چینی در غرب هم داشته ام که مردم می گفتند این خیلی متفاوت از آنچه که ما در همه جا می بینیم نیست اما ما اثری چینی می خواهیم.

وی تصریح کرد که به دنبال آثار هنری معاصر است اما آثاری که ریشه در فرهنگ و سنت ایرانی داشته باشد و به عنوان یک هنرمعاصر ایرانی شناخته شوند.

این کیوریتور بین المللی در مورد قیمت آثار ایرانی گفت: به نسبت کیفیتی که آثار دارند، از قیمت مناسبی برخوردار هستند و به غیر از معدودی از هنرمندان ایرانی که قیمتی در حدود آثار بین المللی دارند، قیمت آثار بقیه هنرمندان، پایین است و همین ظرفیت قابل توجهی در بازار جهانی ایجاد می کند.

وی در انتها اظهار داشت: در صددم تا کتابی در مورد معرفی برخی از هنرمندان ایرانی منتشر کنم. ضمن اینکه هر نقطه ای از جهان می تواند خواهان هنرمند ایران باشد چرا که کلکسیونرها به دنیال اثری نو هستند و این پتانسیل هم نزد هنرمند ایرانی وجود دارد.