نماینده تهران در مجلس از ضرب و شتم یک زندانی در زندان قرچک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج، محمود صادقی نماینده تهران در مجلس در توییتی نوشت: اخبار ضرب و شتم یک زندانی دیگر در زندان قرچک بسیار نگران کننده است؛ جناب آقای رییسی اجازه ندهید فاجعه زندان فشافویه در زندان‌های دیگر تکرار شود. علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد. نگذارید امیدهایی که با اظهارات شما بوجود آمده به یأس تبدیل شود.