رییس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس مخالف افزایش قیمت بنزین به خاطر قاچاق سوخت از کشور است.

به گزارش خبرگزاری موج، علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی پس از دو ساعت و نیم جلسه غیرعلنی در آغاز جلسه علنی امروز به توضیحات کوتاهی در خصوص مطالب مطرح شده در جلسه غیرعلنی پرداخت.

وی گفت: مجلس مخالف افزایش قیمت بنزین به خاطر قاچاق سوخت از کشور است. اکثر نمایندگان معتقدند برای کاهش قاچاق سوخت از کشور، نظام سهمیه‌ بندی سوخت احیا شود.

رییس مجلس شورای اسلامی موثرترین راهکارهای کاهش مصرف سوخت را این طور دانست:  براساس مطالب و پیشنهادات نمایندگان در جلسه غیرعلنی استفاده فراگیر از سوخت سی‌ان‌جی در شبکه حمل و نقل عمومی و خصوصی وجود دارد؛ بنابراین وزارت نفت باید از این مسئله حمایت کند.