عبدالحسین روح الامینی از اعضای شورای مرکزی حزب توسعه و عدالت ایران به عنوان رئیس جدید خانه احزاب انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری موج، در پایان اولین جلسه شورای مرکزی خانه احزاب  که با حضور ۱۹ نفر از اعضای شورای مرکزی تشکیل شد، عبدالحسین روح الامینی از اعضای شورای مرکزی حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی با کسب ۹ رای در برابر ۷ رای حسن غفوری‌فرد و ۳ رای ممتنع به عنوان رئیس جدید خانه احزاب انتخاب شد.

پیش از این حسین کمالی ریاست خانه احزاب را به عهده داشت.