نماینده سابق تهران در مجلس در واکنش به حادثه تروریستی نیوزلند گفت: وحشی گری جز فرهنگ غرب است.

به گزارش خبرگزاری موج، علیرضا زاکانی در تویتتی نوشت: برخی آموزه های قتل عام مسلمانان در نیوزلند عبارتند از اینکه  در غرب حقوق بشر و آزادی شعاری بیش نیست،  در مخالفت با منافع غرب تروریسم معنی می یابد، هر جنایتی همسو با سران و مافیای رسانه ای غرب ممدوح است،  وحشی گری جزء فرهنگ منحط آنهاست و  تنها با قدرت می توان حق حیات داشت.