نماینده تهران در مجلس گفت: اسامی برخی نام ها و روابط آنها در پرونده بانک سرمایه را منتشر می کنم.

به گزارش خبرگزاری موج، محمود صادقی در توییتی نوشت: در گزارش تحقیق و تفحص از بانک سرمایه برخی نام ها و روابط هست که امیدوارم دادگاه به اتهامات آنها هم رسیدگی کند و الا برای وفا به عهد و سوگندم آنها را منتشر خواهم کرد.