با توجه به عفو مقام معظم رهبری مجازات شلاق سعید مرتضوی بخشیده شده است.

به گزارش خبرگزاری موج، سعید مرتضوی که در حال حاضر به دلیل محکومیت در پرونده کهریزک به اتهام معاونت در قتل در حبس به سر می‌برد، در پرونده تامین اجتماعی به اتهام تصرف غیر قانونی در اموال دولتی به شلاق محکوم شده بود.

کل محکومیت ایشان 65 یا 70 ضربه شلاق بوده که با توجه به عفو مقام معظم رهبری مجازات شلاق وی بخشیده شده و از بابت تأمین اجتماعی محکومیت دیگری ندارند.