نماینده تهران از نحوه تصویب بودجه 98 انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، محمود صادقی در توییتی درباره لایحه بودجه نوشت: مصرف مبلغ دو میلیارد و سیصد و هفتاد و پنج میلیون یورو از منابع ارزی صندوق توسعه ملی به شرح جدول زیر با یک کلیک تصویب شد! رییس به نمایندگان اجازه بحث نداد.

جدول فوق که توسط نماینده تهران در توییتر منتشر شده، به این شرح است:

محمود صادقی