مشاور رییس جمهور گفت: تهدید امنیت اقتصادی ایران موجب تضعیف امنیت همگان می‌شود.

به گزارش خبرگزاری موج، حسام الدین آشنا مشاور رییس جمهور در توییتی نوشت: تهدید امنیت اقتصادی ایران موجب تضعیف امنیت همگان می‌شود. همکاری امنیتی و اقتصادی کشورهای همسایه موجب تقویت امنیت همگان می‌شود. در اقتصاد ایران خراب‌ کاری نکنید. پاسخ ایران لزوما اقتصادی نخواهد بود.