معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه رقم دقیق پرداخت یارانه را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، محمد باقر نوبخت در توییتی نوشت: در فضای مجازی شبهاتی درباره رقم ۴۲۰۰ میلیارد تومانی یارانه‌ها مطرح شده؛ این رقم صحیح است. اما فقط مربوط به یارانه چهل و پنج هزار و پانصد تومانی که به ۷۸ میلیون نفر پرداخت می‌شود، نیست.

رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: حدود ۷۰۰ میلیارد تومان نیز برای افزایش یارانه خانوارهای تحت پوشش بر اساس جدول مصارف تبصره ۱۴ بودجه ۹۷ پرداخت می‌شود.