رییس فراکسیون امید مجلس با زیر سوال بردن مهمترین شعار دولت حسن روحانی گفت: جوانان دیگر امیدی به آینده ندارند.

به گزارش خبرگزاری موج، ایجاد دولت تدبیر و امید مهمترین شعاری بود که حسن روحانی در طول برگزاری دو تبلیغات انتخاباتی در 24 خرداد 92 و 29 اردیبهشت 96 مطرح کرد.

وعده ایجاد روحیه امید به آینده حسن روحانی را در دو انتخابات به پیروزی رساند و این در حالی است که مهمترین رقیب وی، برای حمایت از موفقیت اصلاح طلبان از رقابت کنار کشیده بود.

محمدرضا عارف خود نیز ریاست فراکسیون امید مجلس را بر عهده دارد و حتی در مصاحبه ای به صراحت گفته بود: "شعار اصلی ما در انتخابات و در مجلس دهم امید، آرامش و رونق اقتصادی بود"

حال وی جامعه جوان ایران را خالی از امید به آینده توصیف کرده و در فضای مجازی در انتقاد به دولت امید نوشته است: مردم درصورتی می‌توانند مشکلات را تاب بیاورند که به آینده امیدوار باشند. در گذشته به ‌گونه‌ای عمل می کردیم که جوانان امید به آینده داشتند، اما امروز امیدی به آینده ندارند. وقتی جوان روزنه امیدی به آینده ندارد، از او انتظار داریم که در شبکه‌های مجازی از اقدام ما تقدیر و تشکر کند؟!"