دولت ونزوئلا از اعزام 3000 نظامی ارتش این کشور به مرزهای مشترک با کلمبیا خبر داده است. پیشتر دولت ونزوئلا از احتمال حمله کلمبیا به ونزوئلا خبر داده بود.

به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری موج به نقل از ینی شفق، دولت ونزوئلا 3000 نظامی را عازم مرزهای مشترک خود با کلمبیا کرده است. این اقدام دولت ونزوئلا پس از آن انجام شده که این کشور، نظامیان خود در مرزهای مشترک با کلمبیا را در حالت آماده باش قرار داد. 

خبرگزاری کوبا اعلام کرده: دولت ونزوئلا بیش از 3000 نظامی ارتش ونزوئلا را عازم مرزهای مشترک خود با کلمبیا کرده است. دولت ونزوئلا اعلام کرده نظامیان ونزوئلایی آمادگی خود را در مرزهای مشترک با کلمبیا حفظ خواهند کرد. 

سه شنبه هفته گذشته، نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا در مرز مشترک کشورش با کلمبیا اعلام آماده باش کرد. مادورو نسبت به خطر حمله کلمبیا به ونزوئلا هشدار داده است.

مادورو همچنین اعلام کرده از تاریخ 10 سپتامبر تا 28 سپتامبر، نیروهای نظامی ونزوئلا در مرز مشترک با کلمبیا دست به انجام تمرین های نظامی خواهند زد.