دستگاه قضایی ونزوئلا از آغاز تحقیقات در مورد خیانت خوان گوآیدو رهبر مخالفان ونزوئلا به این کشور خبر داده است.

به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری موج به نقل از ینی شفق، دادستان کل ونزوئلا پرونده ای را بر علیه خوان گوآیدو رهبر اپوزیسیون ونزوئلا گشوده است که بر اساس آن در مورد خیانت خوان گوآیدو به ونزوئلا با همدستی قدرت های خارجی تحقیق می شود.

دادستان کل ونزوئلا در گفتگو با تلویزیون دولتی ونزوئلا گفته است: گوایدو متهم است که با دولت گویان مذاکره کرده تا در ازای واگذاری بخشی از خاک ونزوئلا به این کشور، حمایت خارجی برای اقدامات خود را جذب کند.

دولت ونزوئلا بارها خوان گوآیدو را به رهبری یک گروه جنایتکار متهم کرده و از دستگاه قضایی ونزوئلا خواسته است تا در این زمینه اقدامی انجام دهند.

پیشتر مقام های ونزوئلایی گفته بودند مشاوران گوآیدو با کشورهای خارجی صحبت کرده اند تا در ازای واگذاری خاک ونزوئلا به آن ها از جنبش وی حمایت کنند.