2 جنگنده سوخو 34 نیروی هوایی روسیه در استان لیپتسک این کشور با یکدیگر برخورد کردند. علت وقوع این حادثه، اشتباه خلبانان عنوان شده است.

به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری موج به نقل از ینی شفق، روز جمعه(15 شهریورماه)، 2 جنگنده سوخو 34 نیروی هوایی روسیه در استان لیپتسک روسیه با یکدیگر برخورد کردند. این حادثه هوایی در جریان یک پرواز آموزشی اتفاق افتاده است.

یک مقام محلی در استان لیپتسک روسیه گفته است: این حادثه به علت اشتباه خلبانان اتفاق افتاده است. یک کمیسیون ویژه در حال بررسی جزئیات این حادثه است. به طور خاص، این کمیسیون نقش هرکدام از خلبانان در وقوع این اتفاق را بررسی خواهد کرد.

علی رغم خسارات وارده به جنگنده ها، خلبانان توانستند هر دو جنگنده را پس از برخورد در آسمان، به روی زمین بنشانند.