3 مسجد در آلمان توسط گروه های افراط گرا تهدید به بمب گذاری شدند.

به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری موج به نقل از ینی شفق، حداقل 3 مسجد در اقصی نقاط آلمان ، تهدیدهای بمب گذاری دریافت کرده اند که این امر مقام های آلمانی را مجاب کرده است تا این مساجد را از بیم تهدیدات تروریستی تخلیه کنند. مراقبت های امنیتی در اطراف مساجد شهرهای مختلف آلمان افزایش یافته است. 

2 مسجد در ایالت جنوبی باواریا پس از آنکه یک گروه راست افراط گرا تهدید به بمب گذاری در آن ها کرد و خواستار آزادی اعضای خود از زندان شد، تخلیه شدند. نیروهای امنیتی آلمان این مساجد را بررسی کرده اند و هیچ ماده منفجره ای را در آن ها نیافته اند. گروه های افراطی تهدید به قتل مسلمانان کرده بودند.

پیشتر نیز بزرگترین مسجد کشور آلمان در شهر کلن هم تهدید به بمب گذاری شده بود. در سال های اخیر، آلمان شاهد افزایش روند اسلام هراسی در این کشور بوده است. بیش از 100 مسجد و مرکز دینی در سال 2018 در آلمان هدف افراطیون قرار گرفته اند.