معاون رئیس جمهور هند گفته است: هند باید به یکی از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد تبدیل شود.

به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری موج به نقل از راشاتودی، معاون رئیس جمهور هند گفت: هند باید یک کرسی دائم در شورای امنیت سازمان ملل متحد داشته باشد. این اقدام در بهبود حضور بین المللی این کشور قطعا موثر خواهد بود.

ونکایا نایدو معاون رئیس جمهور هند افزوده:"ما باید تلاش های خود برای کسب کرسی دائم در شورای امنیت سازمان ملل متحد را با جلب حمایت سایر کشورهای جهان و پشتیبانی از گفتگوهای پایدار با هدف به اجرا گذاشتن اصلاحات در قالب شورای امنیت سازمان ملل متحد ادامه دهیم. 

در حال حاضر، شورای امنیت سازمان ملل 5 عضو دائم و 10 عضو غیر دائم دارد. اعضای دائم از حق وتو در مسائل بین المللی برخوردار هستند. این اعضا دائمی هستند اما اعضای غیردائم باید به صورت دوره ای برای کرسی غیردائم سازمان ملل کاندید شوند. 

معاون رئیس جمهور هند گفت: جهان به هند نیاز دارد زیرا چالش ها و مشکلاتی که دنیای امروز با آن مواجه است نیاز به یک دیدگاه منطقی و کل گرایانه دارد.