خلیفه حفتر فرمانده لیبیایی که جنگ بر علیه نیروهای وفادار به حکومت مورد حمایت سازمان ملل متحد در لیبی را رهبری می کند گفت: جنگ را تا پایان فتح طرابلس ادامه خواهد داد.

به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری موج به نقل از خبرگزاری فرانسه، خلیفه حفتر فرمانده لیبیایی که جنگ با دولت مورد حمایت سازمان ملل متحد در طرابلس پایتخت لیبی را رهبری می کند در جریان یک مصاحبه گفت: جنگ با شبه نظامیان در طرابلس را تا زمانی که سلاح های خود را بر زمین بگذارند و تسلیم شوند ادامه خواهد داد. 

خلیفه حفتر نبرد نیروهای وفادار به خود برای فتح طرابلس را با این توجیه که وی در حال جنگ با شبه نظامیان خصوصی و گروه های افراط گرا است توجیه می کند و بر این باور است که این افراد و گروه ها، در دوره نخست وزیری فایز السراج توانسته اند کسب قدرت و نفوذ کنند.

حفتر، حل و فصل سیاسی بحران لیبی را منوط به پایان دادن به کار شبه نظامیان دانسته است.