شورای نظامی سودان و معترضان این کشور، در مورد نحوه اداره این کشور در دوره انتقالی با یکدیگر اختلاف نظر دارند. مقام های نظامی سودان خواستار نقش برجسته شورای نظامی این کشور در اداره سودان در دوره انتقالی هستند.

به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری موج به نقل از آسوشیتدپرس، نظامیان سودان  که اکنون در قالب شورای نظامی، اداره سودان را بر عهده دارند و معترضان این کشور، در مورد ریاست دولت سودان در دوره انتقالی با یکدیگر اختلاف دارند. 

این اختلاف نظر میان دو طرف مانعی اساسی در پیشبرد مذاکرات برای تعیین تکلیف آینده سیاسی سودان است. آخرین دور از مذاکرات دو طرف در اوایل روز سه شنبه(31 اردیبهشت ماه) بدون دستیابی به هیچ توافقی به کار خود خاتمه داد. 

معترضان سودانی خواستار نقش محدود برای نظامیان در ساختار سیاسی در دوره انتقالی سودان هستند. قرار است دوره انتقالی سودان، 3 سال به طول بینجامد. ارتش سودان تاکید دارد که باید نقش اصلی در ساختار سیاسی دوره انتقالی این کشور را بر عهده داشته باشد. 

سودان از زمان خلع عمرالبشیر رئیس جمهور مخلوع این کشور از قدرت در ماه گذشته، درگیر آشوب و ناآرامی بوده است.