بر اساس داده های یک گزارش رسمی، تبعیض علیه اقلیت های قومی در هلند در سال 2018، افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری موج به نقل از ینی شفق، بر اساس داده های یک گزارش رسمی، تبعیض علیه اقلیت های قومی در هلند در سال 2018، افزایش یافته است. 

این گزارش که به درخواست وزارت کشور و پلیس هلند انجام شده اعلام می کند که تبعیض علیه اقلیت های قومی در هلند، 2 درصد در سال 2018 در مقایسه با سال 2017، افزایش نشان می دهد. در سال های 2017 و 2018، حدود 10900 مورد تبعیض در هلند ثبت شده است. 

این گزارش می افزاید: 5 درصد از موارد تبعیض، مربوط به اعتقادات مذهبی بوده و در 76 درصد از موارد، مسلمانان هدف قرار گرفته اند. در این گزارش به این نکته اشاره شده که تبعیض علیه مسلمانان ، زندگی حرفه ای و شغلی آن ها را هدف قرار داده و در مورد زنان مسلمان، بیشتر مربوط به استفاده از حجاب توسط آن ها بوده است.