حزب الله لبنان از دولت جدید این کشور خواسته است تا با بانک های لبنانی در مورد بدهی های دولت لبنان مذاکره کند.

به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری موج به نقل از عرب نیوز، حزب الله لبنان از دولت جدید این کشور خواسته است تا با بانک های لبنانی در مورد بدهی های دولت لبنان مذاکره کند. این درخواست بی سابقه که توسط یک نماینده پارلمان حزب الله انجام شده در واقع به این نکته اشاره دارد که گروه حزب الله که برای اولین بار 3 وزارتخانه را در کنترل خود دارد حاضر است در دولت جدید از خود انعطاف پذیری نشان دهد.

دولت سعد حریری نخست وزیر لبنان پیش از این قول داده بود تا بدهی های دولت به بانک ها را با نرخ بهره موجود تسویه کند. لبنان از جمله کشورهایی است که بیشترین بدهی را به نسبت تولید ناخالص داخلی دارد. نماینده پارلمانی حزب الله گفته است:"من از دولت می خواهم تا با بانک ها گفتگوهای جدی و سازنده ای را انجام دهد و از هزینه بدهی های دولتی بکاهد". وی افزوده است:"حزب الله لبنان با هرگونه فسادی مقابله خواهد کرد. ما هر اقدامی انجام دهیم تا فساد را ریشه کن کنیم زیرا پول مردم مثل خون آن ها است. اصلاحات دولتی باید ابتدا در راس قدرت به اجرا درآیند نه اینکه ابتدا بر مردم اعمال شوند".