پس از قریب به 252 روز نزاع و مشاجره سیاسی در لبنان، سرانجام رهبران گروه ها و احزاب سیاسی این کشور، تشکیل دولت وحدت ملی لبنان را اعلام کردند.

به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری موج به نقل از عرب نیوز، پس از قریب به 252 روز نزاع و مشاجره سیاسی و همچنین بحران اقتصادی در لبنان، سرانجام گروه های سیاسی این کشور، تشکیل دولت وحدت ملی را اعلام کردند.این اقدام در پنج شنبه شب انجام شد و موجب شادی و آتش بازی در لبنان شد.

رئیس کابینه جدید لبنان سعد حریری است و پست های وزارتی در میان همه گروه های سیاسی تقسیم شده اند. حزب کتائب لبنان برای دومین بار متوالی در دولت حضور ندارد. با این حال، مخالفان سنی با دراختیار داشتن وزارت بهداشت در دولت حضور دارند.

احکام صادر شده توسط دولت جدید اعلام می کنند که: دولت قبلی استعفا داده است، سعد حریری نخست وزیر است و وزرای دولت جدید نیز به تفکیک هر وزارتخانه نام برده شده اند. 

 

برای مطالعه بیشتر رجوع شود به:           

توافق رهبران سیاسی لبنان بر تشکیل دولت جدید