با پایان گرفتن نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس، گفتگوهای طرف های مختلف با یکدیگر، همچون دستاورد اصلی این نشست عنوان شده است. ارتقای فهم از مسائل سیاسی و اقتصادی بین الملل نیز از جمله دستاوردهای مثبت نشست امسال ذکر شده است.جنگ تجاری چین-آمریکا، آینده اقتصاد جهانی، برگزیت و بحران ونزوئلا از جمله محورهای اصلی مورد بحث در نشست امسال بودند.

به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری موج به نقل از عرب نیوز، روز جمعه(5 بهمن ماه) وقتی آخرین جت های خصوصی، داووس را ترک کردند، بسیاری این سوال را مطرح کردند که دستاورد نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس برای امسال چه بود؟

یکی از مقام های برگزاری نشست داووس گفته است:"این سوالی است که هر سال پرسیده می شود اما نکته اصلی این نیست. این بسیار خوب است که با انسان های مختلف صحبت شود و اساسا وقتی انسان ها صحبت می کنند این بدان معناست که با یکدیگر جنگ و منازعه نمی کنند".

مجمع جهانی اقتصاد در روز پایانی نشست داووس بیانیه مطبوعاتی منتشر کرده و در آن به 33 راهی که داووس از طریق ان ها بر جهان تاثیرگذار بوده است اشاره کرده. ارتقای فهم از تغییرات آب و هوایی و سیاست های اقتصادی و روابط بین الملل از جمله این تاثیرات عنوان شده است. موضوعاتی از قبیل جنگ تجاری چین و آمریکا، نگرانی های رو به رشد در مورد آینده اقتصاد جهانی، برگزیت و موضوع ونزوئلا از جمله مسائلی بودند که نشست امسال داووس عمدتا معطوف به آن ها بود.