یک کارشناس فولاد گفت: شرکت ذوب آهن چون برای تولید فولاد به واردات الکترود گرفیتی نیاز ندارد، هزینه واردات زغال را جبران می کند، به همین دلیل قیمت نهایی فولاد در شرکت ذوب آهن کاملا در حالت تعادلی قرار دارد.

یک کارشناس فولاد در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه در حال حاضر تحریم ها در صنعت فولاد قابل مدیریت است، گفت: با توجه به ویژگی های صنعت فولاد می توان گفت تحریم ها در صادرات فولاد ایران تاثیر چندانی ندارد، هرچند امروز تولید بیشتر از نیاز داخلی است، با این حال با روش تهاتری کالا یا تبدیل فولاد به کالای دیگر امکان دور زدن تحریم ها وجود دارد.

رضا اشرف سمنانی با بیان اینکه الکترود گرافیتی به عنوان یکی از مواد اولیه های فولاد در یکسال گذشته گران شده است، تصریح کرد: در حال حاضر برای تولید یکسال فولاد کشور الکترود گرافیتی به اندازه کافی تامین شده است. البته شرکت ذوب آهن اصفهان چون بلا روش کوره بلند تولید می کند نیاز به الکترود گرفیتی ندارد، این شرکت نبود هزینه تامین گرافیتی را با هزینه واردات زغال جبران می کند، به همین دلیل این شرکت قیمت نهایی خود را کاملا در حالت تعادل قرار داده است.

او با بیان اینکه تولید فولاد به روش کوره بلند و قوس الکتریکی هر کدام مزیت های دارند افزود: تولید در روش کوره بلند تجربه بیشتری را نسبت به کوره قوس الکتریکی می طلبد، از طرف دیگر کوره بلند هزینه نگهداری کمتر دارد.

او با تاکید بر اینکه شرکت های فولادی برنامه های توسعه ای طبق هدفگذاری ها انجام می دهند، اظهار کرد: پیش بینی می شود امسال افزایش تولید در صنعت فولاد داشته باشیم و به نظر می رسد سطح صادرات صنعت فولاد نیز حفظ شود، هرچند ممکن است ترکیبات صادرات محصولات فلزی تغییر کند، اما با توجه به شرایط کنونی به نظر می رسد میزان صادرات سال 98 کمتر از سال 97 نباشد و اگر فضای مساعدی ایجاد شود حتی رشد صادرات نیز خواهیم داشت.