معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: بعد از انقلاب در تمام حوزه های؛ راه، مسکن و شهرسازی پیشرفت خوبی داشته ایم. حتی در قبل از انقلاب سه پل توسط فرانسوی ها ساخته شده بود که کارگرها در زمان ساخت نیز فرانسوی بودند، اما امروز توان مهندسی پل سازی ایران به قدری بالا رفته که جزو 5 کشور نخست دنیا از نظر مهندسی پل سازی است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در مراسم بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس با بیان اینکه تاریخ مهندسی کشور 5 هزار ساله است، گفت: به تازگی در دانشگاه تهران منتشر شده که به تمام تاریخ 5 هزار ساله مهندسی ایران پرداخته است، برای نمونه کسی نیست که مسجد شیخ لطف الله را ببیند و متعجب نشود، مسجدی که توسط مهندسان این مرز و بوم ساخته شده و اصول مهندسی نیز در آن بکار رفته است. 

مازیار حسینی با بیان اینکه در روزه قاجار معماری ایران افول می کند، افزود: بعد از انقلاب در تمام حوزه های؛ راه، مسکن و شهرسازی پیشرفت خوبی داشته ایم. حتی در قبل از انقلاب سه پل توسط فرانسوی ها ساخته شده بود که کارگرها در زمان ساخت نیز فرانسوی بودند، اما امروز توان مهندسی پل سازی ایران به قدری بالا رفته که جزو 5 کشور نخست دنیا است.

حسینی با تاکید بر اینکه تمام تلاش در وزارت راه و شهرسازی خدمت به مردم است، تصریح کرد: در تمام سال های بعد از انقلاب با تحریم مواجه بوده ایم و امروز با روحیه بسیجی نباید اجازه دهیم که دشمن به اهداف خود برسد. شاهد این موضوع پل و تجهیزات دیگری است که تاکنون ساخته شده و بعد از این نیز انجام خواهد شد. بنابراین با دست به دست دادن 500 هزار مهندسی که در کشور داریم از این پیچ خطرناک خواهیم گذشت.