معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان از صدور بیش از هزار مجوز برپایی خیمه و ایستگاه صلواتی درایام محرم اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، حسین امیری گفت: از دو هفته قبل از شروع محرم صدور مجوزهای لازم برای برپایی خیمه و داربست ایستگاه های صلواتی آغاز و انجام شد که در مجموع بیش از یک هزار مجوز برپایی خیمه و ایستگاه صلواتی و نزدیک به دو هزار مجوز داربست اطلاع رسانی در ایام محرم در اصفهان صادر شد.

وی با بیان اینکه امسال نیز هیئت های مذهبی همکاری و تعامل دو طرفه خوبی با شهرداری اصفهان داشته اند، گفت: از حدود دو هفته قبل از شروع محرم صدور مجوزهای لازم برای برپایی خیمه و داربست ایستگاه های صلواتی آغاز و انجام شد که در مجموع بیش از یک هزار مجوز برپایی خیمه و ایستگاه صلواتی و نزدیک به دو هزار مجوز داربست اطلاع رسانی، صادر شد.

نصب دو هزار پرچم مشکی و سبز در شهر اصفهان

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان همچنین از نصب حدود دو هزار پرچم سیاه و سبز در معابر و خیابان های شهر اصفهان به مناسبت ایام محرم خبر داد و گفت: از سوی سازمان زیباسازی 40 المان اشک بزرگ با نوشته "یا قتیل العبرات" در میادین و چهارراه های شهر و 400 اشک کوچک هم به تیرهای چراغ برق نصب شده است.

امیری افزود: در کنار همه هیئت ها و ایستگاه های صلواتی سطل های جمع آوری پسماند به منظور حفظ نظافت و زیبایی شهر در نظر گرفته شده است.

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان با اشاره به جمله معروفی که «هر پسماند و ظرف یک بار مصرفی که به زمین ریخته شود برای برداشتن آن کمر یک پاکبان باید خم شود» اضافه کرد: از همه شهروندان تقاضا داریم همانند گذشته که با مدیریت شهری همکاری خوبی داشته اند این بار نیز در حفظ و نگهداری شهر همیار کارگران خدوم خدمات شهری باشند.