با تاثیر جریانات شرقی طی امروز در برخی نقاط استان ناپایداری جوی و دریایی خواهیم داشت.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، وضعیت جوی در این استان، در ساعات صبح تا ظهر در مناطق دریایی تنگه هرمز، شرق خلیج فارس و بخش هایی از دریای عمان وزش باد جنوب شرقی خواهیم داشت و دریا کمی مواج خواهد شد.

بنابر پیش بینی کارشناسان هواشناسی هرمزگان، توصیه می شود تردد شناورهای سبک و صیادی با احتیاط صورت گیرد.

در ساعات بعدازظهر در خلیج فارس وزش بادهای غربی پیش بینی می شود.

در ارتفاعات استان در ساعات بعدازظهر رشد ابر با احتمال رگبار پراکنده باران و رعد وبرق و افزایش لحظه ای باد پیش بینی می شود.

از لحاظ دمایی با توجه به تضعیف نسبی جریانات مونسونی و کاهش نسبی رطوبت هوا شاهد افزایش 1تا 2درجه ای دما در استان خواهیم بود.