معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان از توزیع آب از سد زاینده رود تا انتهای کشت بهاره در اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، حسن ساسانی گفت: توزیع آب از سد زاینده رود اصفهان تا انتهای کشت بهاره  در اصفهان ادامه دارد. 

وی با اعلام ذخیره ی 613 میلیون متر مکعب آب در مخزن سد زاینده رود افزود: در حال حاضر ورودی سد زاینده‌رود 24 و خروجی آن 88 مترمکعب بر ثانیه است.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان گفت: به لحاظ تفاوت نوع کشت و اختلاف دما در غرب و شرق استان تصمیم بر این شد که حجم آب قابل توزیع آبیاری کشاورزان متناسب با اعلام تخصصی سازمان جهاد کشاورزی توزیع گردد.