مدیر بازرسی ونظارت اصناف استان اصفهان گفت: یک انبار احتکار 2 هزار بسته کاغذ A4 در اصفهان کشف شد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، جواد محمدی فشارکی بیان داشت: در بازرسی از یک انبار 2 هزار بسته کاغذ A4 احتکار شده کشف وتوقیف شد.

وی ارزش این محموله احتکارشده را 900 میلیون ریال برآورد کرد و افزود: پرونده تخلف مالک انبار برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان ارسال شد.