رییس اداره امور عشایر شهرضا از ورود نخستین گروه عشایر کوچرو به شهرستان شهرضا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، نورالدین سهرابی گفت: نخستین گروه از400 خانوار عشایر کوچرو و200 خانوار نیمه کوچرو وارد مراتع شهرستان شهرضا شدند.

وی افزود: طبق تقویم کوچ، قُرق شکنی و آزادسازی ورود عشایر به مراتع باید 25 اردیبهشت انجام می شد اما با توجه به مشکلات عشایر در مسیر کوچ، چند روز زودتر وارد این منطقه شدند.

رییس اداره امور عشایر شهرضا اظهار داشت: عشایر نیمه کوچرو فصل زمستان را در روستاهای اسفرجان ، هونجان ، کهرویه و دیگر روستاهای اطراف شهرضا ساکن شده اند و در فصل گرما به ییلاق می روند.