طی حکمی، اسداله عباس زاده مدیرکل حراست استانداری همدان شد.

به گزارش خبرگزاری موج همدان، سید سعید شاهرخی در حکمی، اسداله عباس زاده را به عنوان مدیرکل حراست استانداری همدان منصوب کرد.

بر اساس این گزارش، با حکم استاندار همدان، اسداله عباس زاده مدیرکل جدید حراست این استانداری شد.

عباس زاده پیش از این معاونت فرهنگی و پرورشی اداره کل آموزش و پرورش لرستان را بر عهده داشت.

گفتنی است او، مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 1 خرم آباد را نیز در کارنامه خود دارد.

خبرگزاری موج این انتصاب را به اسداله عباس زاده و مجموعه استانداری همدان تبریک می گوید.