فاطمه رضوان مدنی گفت: طی سال گذشته به میزان 13 میلیارد تومان از مشارکت‌های مردمی شامل هدایای نقدی، غیر نقدی و خدماتی توسط سازمان بهزیستی کرمانشاه جذب‌شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کرمانشاه، مدیرکل بهزیستی کرمانشاه در خصوص کم و کیف میزان مشارکت‌های مردمی توسط این سازمان، ابراز داشت: با جذب 13 میلیارد تومان مشارکت‌های مردمی توسط سازمان بهزیستی کرمانشاه در سال گذشته این میزان مشارکت‌های مردمی ۳۰ درصد افزایش داشته است

وی از حمایت بهزیستی کرمانشاه از ۶۰۶ نفر از کودکان ایتام خبر داد و افزود: ماهیانه مبالغی کمک توسط خیرین به‌حساب کودکان ایتام واریز می‌شود.

رضوان مدنی خاطرنشان ساخت: کمک‌های غیر نقدی به بهزیستی کرمانشاه و جامعه هدف شامل اقلام ضروری زندگی و کمک‌های صورت گرفته در زمینه خدمات شامل کمک‌های داوطلبانه، درمانی، آموزشی و حقوقی است.