رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان های فریدن، فریدونشهر، چادگان، بوئین و میاندشت از ثبت 2 وقف جدید برای ساخت مسجد در شهرستان فریدن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، علی معینی گفت: دو وقف جدید به ارزش 800 میلیون ریال برای ساخت مسجد و ترویج و نشر قرآن کریم در شهرستان فریدن به ثبت رسید.

وی اظهار داشت: واقف نیک اندیشی  قطعه زمینی را به مساحت ۳۰0 متر مربع به ارزشی بالغ بر ۳۰۰ میلیون ریال را جهت ساخت مسجد و حسینیه امام رضا(ع) در روستای امین آباد فریدونشهر وقف کرد.