اردوی آماده سازی تیم ملی کشتی آزاد نونهالان در خانه کشتی زنده یاد جابر عباس زاده با حضور کشتی گیران مطرح کشور در حال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری موج اردبیل،اردوی آماده سازی تیم ملی کشتی آزاد نونهالان در خانه کشتی زنده یاد جابر عباس زاده شهرستان اردبیل با حضور کشتی گیران مطرح کشور در حال برگزاری است.

اردوی تیم ملی کشتی آزاد از 26 فروردین ماه آغاز شده و تا 30 ام فروردین ماه ادامه خواهد داشت که در این مرحله از اردوی آماده سازی 43 کشتی گیر نونهال حضور دارند این میزبانی فرصتی برای ورزشکاران اردبیلی فراهم ساخته که 9 نفراز کشتی گیران  استان در این اردو شرکت کنند.

اردوی تیم ملی کشتی آزاد اردبیل 13

اردوی تیم ملی کشتی آزاد اردبیل 12

اردوی تیم ملی کشتی آزاد اردبیل 10

اردوی تیم ملی کشتی آزاد اردبیل 11

اردوی تیم ملی کشتی آزاد اردبیل 18

اردوی تیم ملی کشتی آزاد اردبیل 19

اردوی تیم ملی کشتی آزاد اردبیل 9

اردوی تیم ملی کشتی آزاد اردبیل 6

اردو تیم ملی کشتی آزاد

اردوی تیم ملی کشتی آزاد اردبیل 3

اردوی تیم ملی کشتی آزاد اردبیل 4

اردوی تیم ملی کشتی آزاد اردبیل 5

اردوی تیم ملی کشتی آزاد اردبیل 2