عضو هیات‌ علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد بیان کرد: مفهوم کودک کار را باید از کودک خیابانی متمایز دانست و لزوماً به هر کودک کار نمی‌توان عنوان کودک خیابانی اطلاق کرد که این مسئله موجب پیچیدگی‌های فزاینده‌ای در برخورد و مقابله با این پدیده اجتماعی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، سید علیرضا افشانی عضو هیئت‌علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد  کودک کار را پدیده‌ای چندبعدی و چند سطحی دانست که نیاز به برنامه‌ریزی‌های دقیق و چندلایه دارد.

وی گفت: در بحث کودک کار باید بین این مفهوم و کودک خیابانی تمایز قائل شد و لزوماً به هر کودک کار نمی‌توان عنوان کودک خیابانی اطلاق کرد که این مسئله موجب پیچیدگی‌های فزاینده‌ای در برخورد و مقابله با این پدیده اجتماعی می‌شود.

این عضو هیئت‌علمی دانشگاه یزد با برشمردن آثار اجتماعی پدیده کودک کار یکی از مهم‌ترین آثار این پدیده را بحران‌های روانی برای این کودکان دانست که مواردی از قبیل التماس درمانی برای کسب پول و یا عزت‌نفس پایین را در برمی‌گیرد.

وی تصریح کرد: برخی از خانواده‌ها محتاج درآمد کودکان کار هستند اما برخی نیز توسط باندهای مافیایی به کار گرفته می‌شوند و اتباع خارجی بخش بیشتر این پدیده را تشکیل می‌دهند.