مسوول واحد فراهم آوری اعضای پیوند مرکز آموزشی، درمانی الزهرا(س) اصفهان گفت: اعضای نوجوان مرگ مغزی در اصفهان به 3 بیمار نیازمند عضو اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان؛ مریم خلیفه سلطانی بیان کرد: اعضای نگار حسن زاده نوجوان 13 ساله اصفهانی که در حادثه واژگونی دچار مرگ مغزی شده بود با رضایت خانواده نوع دوستش به 3 بیمار نیازمند عضو اهدا شد.

وی افزود: کلیه ها وکبد این نوجوان اصفهانی که دچار مرگ مغزی شده بود به 3 بیمار نیازمند عضو اهدا شد.