معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان از رها سازی بخشی از آب سد استقلال میناب به منظور تخلیه گل و لای، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، «رضا مدرس» از رها سازی بخشی از آب سد استقلال میناب به منظور تخلیه گل و لای رسوب کرده خبر داد.

وی در تشریح این خبر گفت: از ساعت یازده و نیم امروز دریچه تحتانی این سد به مدت سه ساعت باز شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان با پیش بینی اینکه نزدیک به ۵۰۰ هزار مترمکعب آب در این مرحله از سد استقلال تخلیه و در مسیر رودخانه میناب رها شود، از مردم خواست: در طول مسیر رودخانه میناب از حریم آن فاصله بگیرند.

مدرس با بیان اینکه این رهاسازی آب فقط برای تخلیه رسوبات جمع شده در سد و استفاده بهتر از ظرفیت سد برای ذخیره سازی آب بیشتر است، تصریح کرد: تمام این فرایند رها سازی آب کنترل شده است و موجب بروز مشکلی نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری موج، سد استقلال میناب ظرفیت آب گیری ۲۴۰ میلیون متر مکعب آب دارد که در بارندگی‌های اخیر ۳۵ درصد آبگیری شده است.