معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت: در آستانه سال نو 60 گروه بازرسی در بازار اصفهان نظارت می کنند.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، حمیدرضا خشنود بیان کرد: 60 گروه بازرسی در شبانه روز از واحدهای صنفی در اصفهان بازرسی می کنند.

وی افزود: بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت به همراه بازرسان اصناف بصورت مستمر در قالب تیم های بازرسی در سطح بازار اصفهان حضور دارند.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان با بیان اینکه طرح بازرسی از اصناف در دو مرحله اجرا می شود، گفت: مرحله اول قبل از عید نوروز و مرحله دوم بعد از عید اجرا می شود.