مدیر بازرسی ونظارت اصناف استان اصفهان ازکشف و توقیف حدود 6 تن شکراحتکار شده دراصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، جواد محمدی فشارکی گفت: حدود 6 تن شکر احتکار شده به ارزش 200 میلیون ریال از انبار سه واحد صنفی در اصفهان کشف وتوقیف شد.

وی افزود: پرونده تخلف محتکران اقتصادی به مراجع قضایی تحویل شد.