مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان از مسمویت 2 عضو یک خانواده دراثر گازگرفتگی در اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، غفور راستین بیان داشت: مسمومیت با گازمنوکسید کربن 2 عضو یک خانواده  را راهی بیمارستان کرد.

وی افزود: دیشب بانویی 40 و دختری 12 ساله درمنزلی در خیابان جی اصفهان دچار گازگرفتگی و با حضور به موقع ماموران اورژانس به بیمارستان فارابی منتقل شدند.

مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان علت این حادثه را رعایت نکردن اصول ایمنی در نصب دودکش آبگرمکن اعلام و به شهروندان توصیه کرد هنگام وصل وسایل گازسوز از رعایت کردن اصول ایمنی در نصب آن مطمئن شوند.