مدیرکل بازرسی اتاق اصناف استان اصفهان گفت:پیتزا فروشی مدعی فروش پیتزا با روکش طلا در اصفهان شناسایی شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، جواد محمدی فشارکی اظهار داشت: واحد پیتزا فروشی در جنوب شرق اصفهان که مدعی فروش پیتزا با روکش طلا بود شناسایی شد.

وی با بیان اینکه این واحد صنفی توضیح داد که اطلاع نداشته است که چنین کاری را نباید انجام دهد و تا کنون هم، چنین پیتزایی را ارائه نداده است، افزود: وی فقط در پیج اینستاگرام خود برای جذب فالوور آن را منتشر کرده است.

مدیرکل بازرسی اتاق اصناف استان اصفهان با بیان اینکه با این واحد صنفی برخورد شد، گفت: بازرسی استان به صورت مستمر با بررسی و استفاده از پیام‌های مردمی آمادگی دارد تا با چنین مواردی برخورد کند.