هوای اصفهان برای سومین روز متوالی در وضعیت پاک قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، رییس امور آزمایشگاه‌های محیط زیست اصفهان گفت: میانگین شاخص کیفیت هوا در شهر اصفهان 48 است و به این ترتیب برای سومین روز متوالی هوای اصفهان در وضعیت پاک قرار دارد.

بابک صادقیان بیان داشت: میانگین شاخص کیفی هوا در ایستگاه‌های میدان احمدآباد اصفهان 62، بلوار دانشگاه 55، خیابان استانداری 49، چهارباغ خواجو 36 و بزرگراه خرازی 39 ثبت شده است.

وی افزود: همچنین براساس گزارش ایستگاه‌های مراقبت دائم بر حسب شاخص کیفی هوا (AQI)، شهرستان شاهین شهر 67 ، مبارکه 60 که نشان می دهد امروز هوای شهرستان‌های ، شاهین شهر و مبارکه سالم است.