• ٧ فعال اقتصادی کویتی درلیست قدرتمندترین مدیر عاملان خاورمیانه درسال ٢٠٢٢
  • در دوره برگزاری جام جهانی قطر ۶ رویداد نمایشگاهی ایرانی دراین کشور برپا می شود
  • معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امورخارجه:تحریم، مساوی مرگ نیست
  • دستگاه های اجرایی موظف شدند از ۶ ماه دیگر مدرک کاغذی ازمردم نگیرند
  • مسابقات بین المللی نظامی روسیه ٢٠٢٢ با حضور ١١ تیم از کشور های مختلف به میزبانی ایران در یزد برگزار می شود
کیفیت هوا