مدیربازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان ازتوزیع 200بسته مهر تحصیلی بین دانش آموزان نیازمند اصفهانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، جواد محمدی فشارکی گفت:در حرکتی خداپسندانه 200 بسته کیف و نوشت افزار بین دانش آموزان نیازمند اصفهانی توزیع شد.

وی افزود: در آستانه بازگشایی مدارس این تعداد بسته مهر تحصیلی برای کمک به تحصیل دانش آموزان بی بضاعت در اصفهان اهدا شده است.

گفتنی است؛: ارزش هر بسته کمک تحصیلی 700 هزار ریال است.