مدیر بازرسی ونظارت اصناف استان اصفهان ازآغاز طرح تشدید نظارت بر بازار در آستانه بازگشایی مدارس در اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، جواد محمدی فشارکی گفت:در آستانه بازگشایی مدارس طرح تشدید نظارت بر بازار توزیع و عرضه اقلام ضروری در استان اصفهان آغاز شد.

وی افزود: درطرح تشدید نظارت بر بازار بیش از 100 بازرس اصناف در قالب 245 ناظر افتخاری بر توزیع وعرضه اقلام ضروری بازار این استان نظارت می کنند.

مدیر بازرسی ونظارت اصناف استان اصفهان گفت: هدف از اجرای درطرح تشدید نظارت بر بازار پیشگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت ها، طرح تشدید بازرسی و نظارت ویژه بازگشایی مدارس  استان اصفهان است.