شصت و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر بندرعباس با دستور کار تعیین اعضای هیئت‌رئیسه سال دوم دوره پنجم این شورا آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، شصت و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر بندرعباس با انتخاب هیئت رئیسه ی جدید به کار خود پایان داد.

این جلسه با حضور 10 نفر از اعضای شورای اسلامی شهر بندرعباس تشکیل شد و «احمد عامری» تنها عضو غایب در جلسه ی امروز شورای شهر بندرعباس بود.

«فیصل دانش» و «فاطمه جراره» در این جلسه کاندیدای ریاست شورای شهر بودند که در ادامه دانش با کسب 8 رای در مقابل تنها 2 رأی جراره بر صندلی ریاست شورای اسلامی شهر بندرعباس تکیه زد.

در ادامه «جواد بلارک» که تنها نامزد نائب رئیسی شورای اسلامی شهر بندرعباس بود با کسب 10 رأی توانست این کرسی را از آن خود کنند.

لازم به ذکر است «مجید عسکری‌زاده» و «فرزانه آرامش» نیز به ترتیب با کسب 10 و 9 رأی به عنوان منشی اول و دوم انتخاب شدند.

به گزارش موج، شورای اسلامی شهر بندرعباس سال دوم از دوره ی پنجم خود را با انتخاب هیئت رئیسه ی جدید آغاز کرد.