رئیس اداره حفاظت محیط زیست شوشتر گفت: جهت صرفه جویی ۹۷ درصدی آب مورد نیاز شرکت کشت و صنعت امام خمینی (ره) پروژه سیستم مه پاش بازچرخش و استفاده مجدد از آب کارخانه شکر به زودی به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرگزاری موج خوزستان، بهروز نجاتی روز شنبه پس از بازدید از آخرین اقدامات و وضعیت زیست محیطی شرکت کشت و صنعت امام خمینی (ره) بیان داشت : در طرحی که به صورت پایلوت در شرکت کشت و صنعت امام خمینی (ره) و از سال گذشته به اجرا درآمد حجم بالایی از زهاب خروجی از مزارع با استفاده از چندین پمپ پرفشار در مسیرهای اصلی و محل های نزدیک به کانال های ورودی مجددا به این کانال ها پمپاژ شده و با اختلاط با آب خام مجدداً مورد استفاده قرار می گیرد.

نجاتی با بیان اینکه در حال حاضر چیزی حدود ۲۰ درصد از آب مورد نیاز این مزارع از طریق استفاده مجدد از زهاب تأمین می شود، افزود: این شرکت در نظر دارد میزان استفاده مجدد از زهاب کشاورزی خود را به ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش داده و با صرفه جویی از این طریق میزان مصرف آب در بخش کشاورزی خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهد . از طرفی استفاده از سیستم نوین آبیاری هیدروفولوم و آبیاری تحت کنترل باعث افزایش راندمان آبیاری در این شرکت از ۳۰ درصد به حدود ۵۱ الی ۵۲ درصد شده است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شوشتر توضیح داد : در شرکت کشت و صنعت امام خمینی (ره) همانند سایر مجموعه های فعال در زمینه تولید نیشکر در استان ، کشاورزی و صنعت در کنار هم قرار گرفته و با توجه به اختصاص بخش عظیمی از منابع آبی استان خوزستان در این حوزه به عنوان یکی از محصولات استراتژیک کشور باید صرفه جویی در مصرف آب، انرژی و سایر منابع به عنوان یکی از الزامات مهم زیست محیطی در این شرکتها و برای عبور از شرایط خشکسالی حاکم در کشور همواره مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی گفت: در حوزه استفاده بهینه از آب و پساب صنعتی نیز این شرکت پساب صنعتی و بهداشتی خود را پس از انجام مراحل تصفیه و اختلاط با آب خام مجدداً جهت آبیاری اراضی کشاورزی مورد استفاده قرار می دهد و پروژه سیستم مه پاش جهت بازچرخش و استفاده مجدد از آب کارخانه شکر نیز از جمله پروژه های در دست اجرا در سال جدید جهت صرفه جویی ۹۷ درصدی در آب مورد نیاز کارخانه تولید شکر این شرکت می باشد که امیدواریم با آغاز فصل جدید برداشت نیشکر مورد بهره برداری قرار گیرد.