مدیربازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان ازآغازطرح ویژه نظارت و بازرسی اصناف در ماه مبارک رمضان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، جواد محمدی فشارکی گفت: با توجه به شروع ماه مبارک رمضان طرح ویژه ای با حضور ۱۰۰ بازرس متخصص به صورت آشکار و 245  بازرس نامحسوس در سطح  بازار اصفهان، در سه شیفت کاری بر سطح عرضه نظارت کامل خواهند داشت.

وی افزود:این بازرسی ها به صورت ویژه در مورد کالاهایی که مردم در این ماه بیشتر با آن ها سر و کار دارند، از قبیل گوشت قرمز، گوشت سفید، خواروبار، لبنیات، زولبیا و بامیه و رستوران ها انجام می شود.

محمدی فشارکی ادامه داد: پرونده های تخلفی که در ماه مبارک رمضان اعمال قانون می گردد بدون نوبت و در مدت زمان ۲۴ ساعته به اداره کل تعزیرات حکومتی استان جهت رسیدگی ارسال خواهد شد.

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان از متصدیان واحدهای صنفی درخواست کرد به دلیل وضعیت خاص اقتصادی و کاهش چشم گیر سطح خرید مردم، کسبه محترم نسبت به ماه های دیگرمراعات بیشتری نمایند، چرا که بازرسان اصناف استان بدون هیچ چشم پوشی با متخلفان صنفی برخورد قاطعی خواهند نمود.