مدیرعامل سازمان بیمه سلامت گفت: بیمه سلامت برای تمام افراد فاقد پوشش بیمه‌ای، اجباری بوده که این حق بیمه شامل سرپرست خانوار و افراد تحت تکلف آنها است.

طاهر موهبتی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، در خصوص بیمه سلامت گفت: بیمه سلامت برای تمام افراد فاقد پوشش بیمه‌ای، اجباری بوده و برخورداری از یارانه دولت جهت حق سرانه بیمه از طریق ارزیابی وسع انجام می‌شود که این حق بیمه شامل سرپرست خانوار و افراد تحت تکلف آنها است.

* بیمه اجباری و رایگان برای نیازمندان 

بیمه سلامت

رییس هیات مدیره سازمان بیمه سلامت در تشریح این خبر افزود: با توجه به تصویب آیین نامه اجرایی بیمه پایه اجباری سلامت و ارزیابی وسع، پوشش بیمه سلامت برای تمام افراد فاقد پوشش بیمه‌ای، اجباری بوده و برخورداری از یارانه دولت جهت حق سرانه بیمه از طریق ارزیابی وسع انجام می‌شود که این حق بیمه شامل سرپرست خانوار و افراد تحت تکلف آنها است.

* شرایط بیمه خانواده‌ها با دهک درآمدی 1، 2 و 3

وی با اشاره به این خبر که آیین نامه اجرایی بیمه پایه اجباری سلامت و ارزیابی وسع در هیات وزیران تصویب شد، ادامه داد: بر این اساس دولت مکلف است جهت تحقق سیاست‌های کلی سلامت، تامین منابع مالی پایدار حوزه سلامت، توسعه کمی و کیفی بیمه‌های سلامت و مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه‌ای اقدام کند. چرا که براساس این مصوبه دولت، حق بیمه خانواده‌هایی که مجموع درآمد و دریافتی آن‌ها بر اساس ارزیابی وسع کمتر از 40 درصد حداقل حقوق و دستمزد مصوب شورای عالی کار است یا بر اساس وضعیت مالی در یکی از دهک‌های درآمدی یک و دو و سه قرار دارند، به صورت کامل توسط دولت پرداخت می‌شود.

* شرایط بیمه خانواده ها با دهک درآمدی 4 و 5

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت اضافه کرد: همچنین 50 درصد حق بیمه خانوارهایی که درآمد آن‌ها بر اساس ارزیابی وسع بین 40 تا 100 درصد حداقل حقوق مصوب است یا بر اساس وضعیت مالی در دهک درآمدی ۴ قرار دارند نیز توسط دولت پرداخت می‌شود و خانوارهایی که درآمد آن‌ها بر اساس ارزیابی وسع 100 درصد حداقل حقوق و بالاتر باشد یا در دهک درآمدی 5 و بالاتر باشند، با پرداخت حق بیمه می‌توانند از بیمه سلامت استفاده کنند که در مجموع پرداختی از خانواده هایی که وضعیت در آمد بهتری نسبت به دهک های درامدی پایین دارند به این صورت است که هفت درصد از درآمد خانوار در اختیار بیمه قرار می‌گیرد و سهم کارفرما و دولت نیز توسط دولت پرداخت می‌شود.

* مهلت یک ماهه به وزارت تعاون جهت اعلام پاسخ آزمون وسع 

موهبتی گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز بر اساس این مصوبه مکلف است حداکثر تا یک ماه، پاسخ آزمون وسع را به سازمان بیمه سلامت ارائه کند و بیمه سلامت بر اساس نتیجه آزمون وسع انجام شده توسط وزارت رفاه باید افراد را تحت پوشش قرار دهد. 

*وضعیت جایگزینی پرونده الکترونیک در بیمه سلامت 

رییس هیات مدیره سازمان بیمه سلامت در پاسخ به درخواست تشریح آخرین وضعیت جایگزینی پرونده‌های الکترونیک و نسخه نویسی الکترونیکی گفت: در زمینه نسخه نویسی الکترونیک تاکنون نزدیک به 800 هزار نسخه به صورت الکترونیک برای بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت از سوی مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه سلامت صادر شده که طبق آخرین آماری که به دست من رسید در 250 بیمارستان در سطح کشور امکان این وجود دارد که اسناد درمانی را بصورت الکترونیکی و اینترنتی بررسی کنیم.

 داروخانه


*وضعیت پرداخت مطالبات مراکز درمانی از بیمه سلامت

موهبتی در پاسخ به آخرین وضعیت مطالبات مراکز درمانی از سازمان بیمه سلامت با بیان اینکه خوشبختانه توانسته ایم پرداخت مطالبات از بیمه سلامت به طرفین قرارداد با این بیمه را به کمترین زمان ممکن برسانیم، اظهار داشت: به طوری که تا کنون 70 درصد مطالبات دانشگاه های علوم پزشکی کشور تا اردیبهشت ماه 98 پرداخت شده است سعی و داریم مابقی مطالبات را در اسرع وقت پرداخت کنیم و انشالله مطالبات بصورت به روز به طرفین پرداخت شود.

وی ادامه داد: در مورد مطالبات داروخانه‌ها از سازمان بیمه سلامت هم باید متذکر شوم که بدهی بیمه سلامت به داروخانه ها که گاه به یکی دو سال می رسید در حال حاضر به خرداد ماه 98 رسیده که از سال 97 نیز به طور متوسط 2 ماه و نیم بدهی به داروخانه ها و 3 ماه بدهی به دانشگاه های علوم پزشکی وجود دارد که در حال تلاش هستیم که این مطالبات بصورت ماهیانه پرداخت شوند.