مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: میانگین دمای تیرماه امسال خوزستان به ۳۷.۲ درجه سلسیوس رسید که نسبت به دوره بلندمدت ۰.۴ درجه افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری موج، محمد سبزه‌زاری، مدیرکل هواشناسی خوزستان درباره وضعیت آب و هوای استان خوزستان گفت: میانگین دمای تیرماه امسال خوزستان به ۳۷.۲ درجه سلسیوس رسید که نسبت به دوره بلندمدت ۰.۴ درجه افزایش داشته است.

وی افزود: سابقه آماری خوزستان نشان می‌دهد که تیرماه امسال هفتمین تیرماه گرم دوره ۳۰ ساله محسوب می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: در تیرماه امسال بیشترین افزایش دمای خوزستان در ایستگاه‌های ایذه، دهدز و آبادان ثبت شد. همچنین ایستگاه‌های لالی و کشاورزی اهواز بیشترین کاهش دما را نسبت به دوره بلندمدت در استان خوزستان داشته‌اند.