ادارات استان خوزستان روز چهارشنبه 5 تیر تعطیل شدند.

به گزارش خبرگزاری موج، به علت افزایش دمای هوا در استان خوزستان ، ادارات این استان با دستور استاندار خوزستان روز چهارشنبه 5 تیر تعطیل اعلام شد.

امتحانات دانشجویان در روز سه شنبه و چهارشنبه دایر هستند.